Now showing items 1-20 of 176

  • Comparació del comerç online del sector turístic amb el sector de la moda 

   Torrent Muntada, Mariona (2018)
   Aquest treball consta d’una investigació basada en la comparació de les plataformes digitals del sector turístic amb el sector de la moda, amb la intenció de conèixer les diferències que presenten en ...
  • Moonbox 

   Navarro, Mar; Rams, Mariona (2018)
   Les MOONBOX són unes capses pensades per dones embarassades o mares recents, que a través d’un model per subscripció, s’envien cada trimestre al domicili de la mare.
  • Wondo, your sustainable food market 

   Baltic Flores, Laura J.; Tébar Pendón, Adrián (2018)
   The main reason why this project will be carried out is the need for a change that we believe involves both consumers and producers, towards a sustainable lifestyle in order to decrease the negative ...
  • TechFootballSkills 

   Xalabardé Bonet, Gerard (2018)
   TechFootballSkillS is an online platform that offers complementary formation courses about football technification to boys and girls who love football. Teachers of these courses are retired professional ...
  • Anàlisis mediambiental: aplicació de la Corba de Kuznets a Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears. Aplicació de l'economia circular 

   Armiñana Maristany, Maria (2018)
   En aquest estudi, s’investiga la relació que hi ha entre el creixement econòmic de Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears amb el desgast ambiental que aquest causa, incloent el sector del turisme ...
  • Anàlisi econòmica financera del sector vinícola català 

   Estop Andrés, Diana (2018)
   El treball presenta l’anàlisi econòmica financera de les grans empreses vinícoles de Catalunya. L’estudi posiciona el sector vinícola català en la conjuntura actual i presenta els principals indicadors ...
  • Event Builder: eventos para emprendedores 

   López Carrión, Judith (2018)
   Aquest projecte es basa en la creació d'Event Builder, una nova organitzadora d'esdeveniments per a emprenedors fomentant i incorporant la innovació mitjançant noves metodologies, ...
  • Las crisis financieras históricas y los factores que las desencadenan 

   Fernández Montero, Ainoa; Laborda Díaz, María Verónica (2018)
   Analitzem i reflexionem sobre les crisis sorgides, les conseqüències que aquestes han portat, tant econòmiques com socials i polítiques, i les causes per les quals es van originar. Intentant trobar una ...
  • Double VR: desarrollo de un escape room con realidad virtual y realidad aumentada 

   González Pérez, Sara (2018)
   El present projecte consisteix en la producció d'un nou concepte de room escape basat en la combinació d'elements tangibles propis de les sales d'escapament amb la integració d'elements ...
  • La irracionalidad de las personas en la toma de decisiones: estudio en mercados de segunda mano 

   Galindo Gómez, Estefania (2018)
   Aquest projecte tracta d’investigar i aportar informació sobre un àmbit del que fins el moment es desconeix qualsevol tipus d’estudi i investigació; parteix de questionar la racionalitat de les persones ...
  • Computers Usage and Labour Market: a Parallelism with Artificial Intelligence 

   Sosa Gómez, Eduard (2018)
   This study will focus on the effects that technology, concretely computers, have on employment levels and wages of employees depending the sector of activity they work on and which kind of tasks they ...
  • Protech - V: vehículos industriales 

   Farano Rossi, Alexia; Pla Serraviñals, Lluis (2018)
   En aquest treball de final de carrera, hi trobareu l’estudi del llançament del producte Protech –V, dins el mercat competitiu dels sistemes de Protecció Contra Incendis. En el nostre cas, el projecte ...
  • AlquilerWai 

   Castellà Cabrespina, Susanna (2018)
   AlquilerWai es una Proptech, una plataforma online per a la gestió d’immobles de lloguer. Es a dir, una startup que desenvolupa serveis específics pel sector immobiliari i incorpora factors tecnològics ...
  • Anàlisi econòmica financera del sector vinícola català 

   Estop Andrés, Diana (2018-06-20)
   El treball presenta l’anàlisi econòmica financera de les grans empreses vinícoles de Catalunya. L’estudi posiciona el sector vinícola català en la conjuntura actual i presenta els principals indicadors ...
  • Pla de negoci d'un partit polític creat per joves 

   Casanovas Vidal, Ester (2019)
   Aquest treball de fi de grau s’exposa la creació d’un partit polític des de la base. La seves dues característiques clau son: que està creat per joves i que defensa els drets dels grups minoritaris Sorgeix ...
  • Growtrip: pla de màrqueting 

   Ibañez Ridorsa, Laia (2020)
   El present projecte consisteix en la realització d’un pla de!màrqueting de l’empresa Growtrip, una agència online de viatges educacionals per universitaris. Al ser una empresa nova, l’objectiu és donar ...
  • Pla d’intervenció: pla de màrqueting de l’empresa UNI GAUDIUM 

   Vegas Miras, Anna (2020)
   En aquest document es presenta el pla de màrqueting de l’empresa UNI GAUDIUM, una empresa que s’encarrega d’assessorar als estudiants universitaris en l’organització d’esdeveniments iviatgesdurant ...
  • El paper de les empreses d’Economia Social en la sostenibilitat del sector turístic 

   Muro Mauri, Paula (2020)
   L’actual importància del sector turístic en l’economia catalana és indiscutible. No obstant això, cal remarcar els impactes negatius que aquest genera tant a la societat com al medi ambient. En aquest ...
  • Bizer swimwear: el mundo de la moda se viste de verde 

   Fernández Cantalejo, Judith; Fernández Cantalejo, Lídia (2020)
   En los últimos años la sostenibilidad se ha vuelto una tendencia en todos los ámbitos, pero con mayor impacto en el sector de la moda, debido a que es la segunda industria más contaminante del planeta. ...
  • Estudio de los factores determinantes de la elección Mallorca como destino turístico 

   Enseñat Planas, Alba; González Guerrero, Laura (2020)
   Hi ha certs factors que determinen l'elecció de la destinació turística i depenent del tipus de viatger els factors que afecten la seva elecció són diferents. El present treball pretén estudiar els ...