Show simple item record

dc.creatorPolo González, Beatriz
dc.date2014-10-29
dc.date.accessioned2021-10-08T17:26:45Z
dc.date.available2021-10-08T17:26:45Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12367/870
dc.descriptionTutor: Patricia Crespo
dc.description
dc.descriptionEls objectius i els punts més significatius d’aquest projecte són analitzar els resultats de Sun/nRoller, S.A. per poder determinar les causes que han portat a l’empresa al seu actual estat de/nliquidació, realitzar un anàlisi comparatiu amb la competència i proposar mides que haguessin/npossibilitat la viabilitat de l’empresa. També es realitza un estudi de mercat, ja que la viabilitat/nd’una empresa d’aquestes característiques passa per una viabilitat econòmico-financera i del/nmercat en el qual opera. Els resultats suggereixen que amb una millor gestió, l’empresa hagués/naconseguit la viabilitat econòmico-financera.
dc.descriptionLos objetivos y los puntos más significativos de este proyecto son analizar los resultados de/nSun Roller, S.A. para poder determinar las causas que han llevado a la empresa a su actual/nestado de liquidación, realizar un análisis comparativo con la competencia y proponer medidas/nque hubiesen posibilitado la viabilidad de la empresa. También se realiza un estudio de/nmercado, ya que la viabilidad de una empresa de estas características pasa por una viabilidad/neconómico-financiera y del mercado en el que opera. Los resultados sugieren que con una/nmejor gestión, la empresa hubiese conseguido la viabilidad económico-financiera.
dc.descriptionThe goals and the most significant aspects of this project are to analyze Sun Roller’s results in/norder to determine the causes that have led the company to its current state of liquidation, make/na comparative analysis with competitors and to propose measures that would have made/npossible the company’s viability. It is also done a market study, as the company’s viability of/nthese characteristics goes through an economic and financial viability and market’s viability/nwhere it operates. The results suggest that with a better management, the company would have/nachieved the economic and financial viability.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagecat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectLiquidació de negocis
dc.subjectEmpreses-Direcció i administració-Estudi de casos
dc.titleSun Roller, S.A.: del liderazgo a la liquidación. Causas, consecuencias y futuro
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint