Now showing items 1-1 of 1

    • Creació d'una nova organització 

      Corbaton Checa, Enric (2022)
      El projecte consisteix en un gimnàs privat enfocat a la millora de la salut i la condició física amb serveis efectius per a aconseguir aquest objectiu. Amb la creació d’un espai obert i ampli, on hi ...