Now showing items 1-1 of 1

    • Gestión centralizada de la red SDN 

      Varga Dudash, Erik (2021)
      Les tecnologies SDN avancen per crear una nova era en la xarxa. En aquest treball es fa una anàlisi sobre les principals teories existents, com canvien les xarxes actuals i que beneficis aporten, així ...