Now showing items 1-9 of 9

  • Memòria 2013-14 

   Tecnocampus (2015)
  • Memòria anual 14/15 

   TecnoCampus (2015-07-01)
   Memòria anual del TecnoCampus del curs 2014/2015
  • Memòria TecnoCampus 2010-2011 

   Tecnocampus (2011)
   La memòria que teniu a les mans reflecteix de manera fidel l’activitat del parc del curs 2010/2011 en el cas dels centres universitaris, i de l’any 2011 pel que fa a la resta d’unitats. Un recull que ...
  • Memòria TecnoCampus 2011-2012 

   Tecnocampus (2013)
   La memòria que teniu a les mans reflecteix l’activitat del parc en el curs 2011/2012 en el cas dels centres universitaris, i de l’any 2012 pel que fa a la resta d’unitats, incloent-hi l’àrea d’empresa, ...
  • Memòria Tecnocampus 2016-2017 

   Tecnocampus (2017)
   Aquest document resumeix l'activitat del TecnoCampus durant el curs acadèmic, tant pel que fa a l'àrea universitària com la del parc tecnològic.
  • Memòria TecnoCampus 2017-2018 

   TecnoCampus (2018)
   La memòria del curs 2017-2018 reflecteix les principals magnituds del TecnoCampus, així com els principals esdeveniments celebrats.
  • Memòria TecnoCampus 2018-2019 

   Tecnocampus (2019)
   Descripció de les diferents activitats acadèmiques i empresarials del curs 2018-2019.
  • Memòria TecnoCampus 2019-2020 

   TECNOCAMPUS (2020)
  • Memòria TecnoCampus 2020-2021 

   TECNOCAMPUS (2021)