Show simple item record

dc.creatorTena Vicente, Cristina
dc.date2014
dc.date.accessioned2021-10-07T17:00:38Z
dc.date.available2021-10-07T17:00:38Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12367/788
dc.descriptionTutor: Juan Ramón González Ruiz
dc.descriptionLes millores en el tractament són responsables de la millora en la supervivència i l’esperança de vida dels pacients oncològics. És per aquesta raó que el càncer és cada vegada més vist com una malaltia crònica, i que requereix una gestió a llarg termini, amb unes intervencions que no siguin només tractaments farmacològics, com per exemple l’activitat física. En aquest estudi s’estudia el coneixement a nivell teòric de la relació entre l’activitat física i el càncer dels infermers/es de la província de Barcelona. Mitjançant un qüestionari es va valorar quins factors podien fer augmentar els nivells de coneixement dels infermers/es i determinar si hi havia diferències segons el tipus d'hospital i servei. Es van entrevistar 230 professionals de 4 hospitals diferents que treballaven al servei d’oncologia i a altres serveis de l’hospital. Es van valorar les respostes obtingudes dels qüestionaris comparant-les amb les que s’haurien de contestar segons l’evidència científica. D’un total de 124 infermers/es entrevistats, un 64,52% tenen formació complementària a la llicenciatura. El 58,06% creu que la pràctica d’exercici físic pot influir en la supervivència d’un càncer, un 52,42% recomanaria exercici de forma regular, en el cas de la qualitat de vida, un 95,7% afirmen que millora amb la pràctica d’activitat física, alternativament, un 44,35% creu que pot ajudar a la pèrdua de pes. En conclusió el grau de coneixement es mitjà-baix, saben reconèixer a trets generals els beneficis de l’activitat física en el pacient oncològic, però a l’hora de prescriure, el seu coneixement és més baix.
dc.descriptionImprovements in treatment are responsible for the life expectancy and survival of cancer patients, and because of that, the survival continues growing year by year. It’s for this reason that cancer is more and more viewed like a chronic disease that requires a long term management with interventions not only pharmacological, for example, physical activity. In the present study, the purpose was to study the theorical knowledge between physical activity and cancer in nurses in the province of Barcelona. Through this questionnaire it was conducted to assess what factors could increase knowledge levels and determine if there are differences between hospitals and type of speciality. 230 professionals from 4 different hospitals were surveyed and the questionnaires were given to those who are working in the oncology ward and other departments. The answers of the questionnaires were compared with the answers that should be have based on the scientific evidence. 124 nurses replied and 64.52% have more certificates before the university studies. The 58.06% say that physical activity can influence survival, the 52.42% recommend practice exercise regularly, in case of the quality of life, a 95.7% affirms that the improvement can be through the practice of physical education. In conclusion, the level of knowledge is medium-low. In general terms, nurses can recognize the benefits that physical activity can contribute in cancer patients but when they have to prescribe, their knowledge is lower.
dc.formatapplication/pdf
dc.languagecat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Spain
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectActivitat física
dc.subjectCàncer
dc.titleGrau de coneixement envers l'activitat física i el càncer en els professionals d'infermeria de la província de Barcelona
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Share on TwitterShare on LinkedinShare on FacebookShare on TelegramShare on WhatsappPrint