Now showing items 1-1 of 1

    • Diferències de personalitat per raó de gènere en escalada 

      Peinado López, Maria (2021)
      El present treball de fi de grau realitza un estudi observacional transversal en el que s’esvalua la personalitat de diversos escaladors i escaladores amb l’objectiu de determinar les diferències de ...