Now showing items 1-1 of 1

    • Projecte de viabilitat d’un gimnàs autosostenible 

      Falgueras Trullàs, Martí (2021)
      El món del fitness a nivell nacional està gaudint d’un creixement exponencial en quant a clients, cada any incrementa el número de centres fitness junt amb els abonats. L’objectiu d’aquest projecte és ...