Now showing items 1-1 of 1

    • Efectes de l’exercici físic en la cefalea tensional 

      Bonilla Benítez, Xavier (2021)
      La cefalea tensional és la malaltia neurològica més prevalent al món. La seva simptomatologia es presenta en forma de dolor sord, tensiu i/o opressiu de intensitat lleu a moderada amb episodis poc ...