Now showing items 1-1 of 1

    • Bases para el protocolo de rehabilitación post-Ictus en UCI 

      Ferràndez Gros, Xavier (2022)
      Cada setmana ingressen a les unitats de crítics del país gairebé 1.000 pacients a causa d’un ACV, tenint en compte que l’estança mitja a la UCI es de 20 dies per pacient, gran part del temps de la ...