Now showing items 1-1 of 1

    • Preproducción de una biblia transmedia 

      Bailach Meiriño, Miriam (2019)
      En el present treball es va a estudiar el transmèdia a partir d'una sèrie. L'objectiu és saber que conseqüències ha tingut el transmedia en el moment de produir un producte audiovisual, tots els nous ...