Recent Submissions

 • Análisis de soluciones open-source routing 

  Reverte Andrés, Jaume (2022)
  L'objectiu principal consisteix a analitzar diferents alternatives de programes open source per a la simulació de xarxes, realitzant un conjunt de simulacions a cada plataforma per determinar quina ...
 • Aplicación educación vial 

  González Jubany, Alex (2022)
  Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d'una aplicació mòbil basada en conceptes de la seguretat viària. Està orientada al públic infantil i pretén que els tutors o responsables dels usuaris ...
 • Creación de un 4X por turnos simultáneos para móvil 

  Perales Mares, Roger (2022)
  Els videojocs del gènere de l'estratègia han estat desplaçats a un nínxol al llarg dels anys. El subgènere dels 4X (Explore, Expand, Exploit and Exterminate) són jocs especialment complexos que ...
 • Aplicación gamificada para pacientes con insuficiencia renal crónica 

  Sánchez Gabaldà, Néstor (2022)
  Aquest treball és el desenvolupament d’una app (Aplicació mòbil) gamificada centrada en la malaltia renal crònica, tant per pacients com acompanyants. El desenvolupament es fa en base a una investigació ...
 • Reingeniería del modelo y de las fuentes de datos para un sistema de computación urbana 

  Duro Santos, Manuel (2022)
  Aquest treball tracta sobre l'estudi, disseny i desenvolupament d'un model de dades orientat a un sistema de presa de decisions en l'àmbit urbà. Aquest projecte es fa en col·laboració amb el CCU (Centri ...
 • Proyecto emprendedor con Design Thinking 

  Muñoz Besserer, Jordi (2022)
  En aquest projecte es realitzarà tot el procés de creació d'un comerç electrònic de compravenda de productes. Per això es treballarà amb el mètode d'emprenedoria anomenat Design Thinking Toolboard. ...
 • Implementación de una solución de Diskless Workstations para empresas 

  Lopera Cano, Jan (2022)
  Aquest projecte se centra en el desenvolupament d'una solució integral que permeti a augmentar l'eficiència energètica, disminuir la despesa en manteniment, i augmentar la fiabilitat dels ordinadors ...
 • Desarollo de una aplicación web de consulta y recopilación de preferencias 

  Poy Trujillo, Guillem (2022)
  Desenvolupament d'una pàgina web per comunicar i visualitzar les preferències dels usuaris referents a entrades de Wikidata sobre les que són enquestats. La informació es desa en una base de dades i ...
 • Aplicación gamificada para pacientes de insuficiencia renal crónica 

  Marcos Vaquero, Gonzalo (2022)
  Per a ajudar a pacients d'insuficiència renal crònica s'ha desenvolupat una aplicació d'ajut que els informa i incita a mantenir-se saludables. L'objectiu d'aquesta aplicació no és substituir el seu ...
 • Incorporación de computación afectiva en el diseño de interfaces de usuario 

  Fradera Pedraza, Eric (2022)
  En aquest projecte s'ha creat una guia adreçada a tots els desenvolupadors per introduir funcionalitats relacionades amb la computació afectiva. La memòria juntament amb la guia i les diferents maquetes ...
 • Diseño y desarrollo de una solución para personas con discapacidades visuales 

  Loma Fernández, Albert (2022)
  Aquest treball de recerca es centra en el desenvolupament d'una solució tecnològica que ajudi a millorar la mobilitat de persones amb discapacitats visuals. Al llarg de la memòria es dissenyarà un ...
 • Implementation of a vulnerability analysis service of public hosts with SaaS modality 

  Costa Rueda, Alejandro (2022)
  Actualment gairebé totes les empreses basen els seus models de negoci en aplicacions web i serveis en línia. Aquests serveis són públics per a tothom, inclosos els agents maliciosos que poden atacar ...
 • Anonimització de dades clíniques i proves diagnòstiques en un hospital 

  Sanchez de la Corte, Xavier (2022)
  Aquest treball se centra en el desenvolupament d’una aplicació que converteix les imatges DICOM i les històries clíniques que contenen informació privada dels pacients en documents lliures d’informació ...
 • Eat & Pay: Aplicación de pagos individuales para restaurantes 

  Yang, William (2022)
  Projecte destinat a la creació d'una nova aplicació per a la gestió de restaurants i també una nova forma d'interactuar amb el restaurant per part del client, on podrà demanar menjar, unirse a una taula ...
 • Blockchain-based digital data certification and traceability system 

  Barroso Corchero, Víctor (2022)
  L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una solució per reduir els ciberatacs d’enginyeria social amb tecnologia blockchain. Per assolir aquest objectiu s'estudien diferents tecnologies blockchain ...
 • App educativa de programació HTML5 

  Cels Santiago, Sergi (2022)
  Aquest treball de fi de grau mostra la creació i desenvolupament d’una aplicació Android per aprendre a programar en llenguatge HTML5, amb els objectius d’obtenir un coneixement base sobre aquest ...
 • QPIAA (Quadruped Personal IA Assistant) 

  Ribas Gonzalez, Marc (2022)
  El projecte consisteix en la integració de nou software en un kit robòtic per a Raspberry Pi, es desenvolupen tres funcionalitats a integrar, reconeixement facial, reconeixement de veu i processament ...
 • Joc en línia dels Colonitzadors de l’Illa 

  Sant Muniesa, Jofre (2022)
  L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un joc de taula multijugador en línia, en format web, semblant al Catan. El desenvolupament ha estat mitjançant TDD. El “backend” s’ha desenvolupat utilitzant ...
 • Golf testing 

  Barberán Martin, Judith (2022)
  L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una aplicació web orientada a l'aprenentatge de la metodologia Test Driven Development (TDD) tant per empreses com autònoms. Aquesta aplicació web s'ha ...
 • Aplicació per la compravenda d’articles de la llar amb realitat augmentada 

  Teodoro Masriera, Guillem (2022)
  Aquest treball es centrara en la investigació sobre la tecnologia coneguda com a realitataugmentada, estudiant les possibilitats d’aquesta. Es desenvoluparà una aplicació capaç de representar un model ...

More