Now showing items 1-1 of 1

    • Aplicación educación vial 

      González Jubany, Alex (2022)
      Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d'una aplicació mòbil basada en conceptes de la seguretat viària. Està orientada al públic infantil i pretén que els tutors o responsables dels usuaris ...