Now showing items 1-1 of 1

    • Plataforma de visualització d'alertes sanitàries 

      Espuñes Juberó, Erik (2021)
      Aquest treball se centra en el desenvolupament d’una aplicació de mòbil que avisi al personal d’un hospital quan succeeixi algun esdeveniment que sigui de la seva responsabilitat. Es desenvoluparan ...