Now showing items 1-1 of 1

    • Impacto del COVID en la Logística y los Negocios Marítimos 

      Bosch Sanchez, Joan (2022-06)
      Aquest document es basa en una investigació sobre l'impacte de la COVID19 a la logística i els negocis marítims. Amb la finalitat de poder aportar informació fidedigna s'ha optat per recursos bibliogràfics ...