Now showing items 1-1 of 1

    • Cambio de movilidad urbana en Cataluña por el Covid-19 

      López Valverde, Albert (2022-06)
      La inspiració a realitzar aquest treball de final de grau ve donat per el debat social si la pandèmia ha canviat la mobilitat en els diferents modes de transport. En concret tracta de la població ...