Now showing items 1-1 of 1

    • Análisis empírico de la IMO 2020 en los SOx de España 

      Reche Fernandez, Lorena (2020)
      Com a important mesura per a la reducció de les emissions d’òxid de sofre en l’atmosfera procedent dels vaixells, l’Organització Marítima Internacional, a partir de l’1 de gener del 2020, ha establert ...