Now showing items 1-1 of 1

    • GVC: un análisis de país y sectorial: el caso de España 

      Calvo Rodríguez, Raquel (2018)
      Aquest treball de final de grau persegueix identificar, mesurar i analitzar l’impacte dels distints elements en el que es descompon el valor afegit contingut en les exportacions brutes totals de les ...