Now showing items 1-1 of 1

    • Abordatge infermer del pacient amb epidermòlisis bullosa 

      Morlán Martínez, Noelia (2020)
      Introducció:La Epidermòlisis Bullosa és una malaltia genètica, poc freqüent i actualment sense cura. Aquesta malaltia es caracteritza per l’extrema fragilitat cutània, produint l’aparició de butllofes ...