Now showing items 1-1 of 1

    • Autopercepció de la imatge corporal en dones amb càncer de mama 

      Allés Sansaloni, Joana; Montoya Pons, Anna (2022)
      INTRODUCCIÓ: L’equilibri entre la ment i el cos és imprescindible per a l’abordatge de la malaltia, és per això, que podem afirmar que el tractament del càncer de mama no és únicament d’origen mèdic, ...