Recent Submissions

 • Memòria 2013-14 

  Tecnocampus (2015)
 • Memòria TecnoCampus 2020-2021 

  TECNOCAMPUS (2021)
 • Memòria TecnoCampus 2019-2020 

  TECNOCAMPUS (2020)
 • Memòria TecnoCampus 2011-2012 

  Tecnocampus (2013)
  La memòria que teniu a les mans reflecteix l’activitat del parc en el curs 2011/2012 en el cas dels centres universitaris, i de l’any 2012 pel que fa a la resta d’unitats, incloent-hi l’àrea d’empresa, ...
 • Memòria TecnoCampus 2010-2011 

  Tecnocampus (2011)
  La memòria que teniu a les mans reflecteix de manera fidel l’activitat del parc del curs 2010/2011 en el cas dels centres universitaris, i de l’any 2011 pel que fa a la resta d’unitats. Un recull que ...
 • Memòria TecnoCampus 2017-2018 

  TecnoCampus (2018)
  La memòria del curs 2017-2018 reflecteix les principals magnituds del TecnoCampus, així com els principals esdeveniments celebrats.
 • Memòria TecnoCampus 2018-2019 

  Tecnocampus (2019)
  Descripció de les diferents activitats acadèmiques i empresarials del curs 2018-2019.
 • Memòria Tecnocampus 2016-2017 

  Tecnocampus (2017)
  Aquest document resumeix l'activitat del TecnoCampus durant el curs acadèmic, tant pel que fa a l'àrea universitària com la del parc tecnològic.
 • Memòria anual 14/15 

  TecnoCampus (2015-07-01)
  Memòria anual del TecnoCampus del curs 2014/2015