Now showing items 1-3 of 3

  • Memòria Tecnocampus 2016-2017 

   Tecnocampus (2017)
   Aquest document resumeix l'activitat del TecnoCampus durant el curs acadèmic, tant pel que fa a l'àrea universitària com la del parc tecnològic.
  • Memòria TecnoCampus 2017-2018 

   TecnoCampus (2018)
   La memòria del curs 2017-2018 reflecteix les principals magnituds del TecnoCampus, així com els principals esdeveniments celebrats.
  • Memòria TecnoCampus 2018-2019 

   Tecnocampus (2019)
   Descripció de les diferents activitats acadèmiques i empresarials del curs 2018-2019.