Now showing items 1-5 of 5

  • Memòria 2013-14 

   Tecnocampus (2015)
  • Memòria TecnoCampus 2010-2011 

   Tecnocampus (2011)
   La memòria que teniu a les mans reflecteix de manera fidel l’activitat del parc del curs 2010/2011 en el cas dels centres universitaris, i de l’any 2011 pel que fa a la resta d’unitats. Un recull que ...
  • Memòria TecnoCampus 2011-2012 

   Tecnocampus (2013)
   La memòria que teniu a les mans reflecteix l’activitat del parc en el curs 2011/2012 en el cas dels centres universitaris, i de l’any 2012 pel que fa a la resta d’unitats, incloent-hi l’àrea d’empresa, ...
  • Memòria Tecnocampus 2016-2017 

   Tecnocampus (2017)
   Aquest document resumeix l'activitat del TecnoCampus durant el curs acadèmic, tant pel que fa a l'àrea universitària com la del parc tecnològic.
  • Memòria TecnoCampus 2018-2019 

   Tecnocampus (2019)
   Descripció de les diferents activitats acadèmiques i empresarials del curs 2018-2019.